Breaking News
Cont utilizator
Login | Inregistrare | Modificare Profil

Traducere site

Rezultate pozitive in Raportul activitatii procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Faget

Spatiere randuri+- ADimensiune font+- Printati articolul


Parchetul de pe langa Judecatoria Faget a prezentat, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiṣ, Raportul de activitate pe anul 2018, activitatea desfaṣurata in cursul anului trecut fiind apreciata ca una foarte buna.


 
Institutia  a fost prezentata de catre prim procuror Dr. Dan Cristian Tatar, care a aratat ca procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget au manifestat preocupare pentru obtinerea unor rezultate pozitive in desfasurarea activitatilor profesionale.
 
 
La calcularea volumului total de lucrari au fost avute in vedere pe de o parte cauzele penale existente la inceputul anului, cele inregistrate pe parcursul anului 2018, numarul de lucrari intrate din anul 2017, cele noi intrate in 2018, cauzele penale si civile judecate cu participarea procurorului in sedintele de judecata, iar pe de alta parte hotararile judecatoresti verificate in vederea executarii cailor de atac in materie penala si civila, apelurile, recursurile contestatiile declarate in materie penala si civila, sesizarile, reclamatiile, cererile si memoriile de solutionat, plangerile pe actele procurorului, plangerile pe solutii, notele de audienta.
 
In anul 2018 la nivelul unitatii au desfasurat activitati de supraveghere a cercetarilor si de urmarire penala doi procurori cu functii de executie, respectiv procurorii Papp Ricuta Adriana si Bugarin Gladiola Nicoleta. Din datele statistice comunicate la nivel institutional, volumul de activitate la nivelul anului 2018 arata ca in cursul anului trecut au fost solutionate un numar total de 2186 din care 629 dosare penale si au ramas de solutionat 2972 de dosare. Totalul celor 1373 de cauze penale de solutionate au fost evidentiate astfel:
 
– Urmarire penala proprie : 2 – supravegherea urmaririi penale: 1371
– Cauze penale solutionate:  629 din care :
– Urmarire penala proprie : 2 – rechizitorii 0 : – clasari:  2
– Supravegherea urmaririi penale:  – 627
– Rechizitorii  : – 61                             
 – Acord de recunoastere  :  – 1
– Renuntari la urmarirea penala. : – 49
– Clasari : – 518
– Cauze declinate/reunite: –  63
– Plangeri solutionate : – 22                                    
– Plangeri trimise altor unitati : –  3
– Numar total participari in sedinte de judecata : 419 din care: 328 cauze penale si 91 civile judecate cu participarea procurorului.
– Numar de cauze judecate cu participarea procurorului 231 din care 190 cauze penale si 41 cauze civile.
– Numar de hotarari judecatoresti verificate 238 din care 204 cauze penale si 34 cauze civile.
– Apeluri si recursuri penale si civile declarate in 2018  : 2 declarate 1 admis,1 nesolutionat.
 
 
Potrivit datelor statistice intocmite la nivelul unitatii  in anul 2018, pe rolul Parchetul de pe langa Judecatoria Faget au existat un numar de 2972 total lucrari de solutionat, din care un numar de 373 dosare penale de solutionat. Din totalul lucrarilor au fost solutionate un numar de 2186 de lucrari si respectiv un numar de 629 dosare penale. Media de trimiteri in judecata a fost de 31 trimiteri pe procuror. Prin urmare media de lucrari de solutionat pe procuror in anul 2018 a fost de 1486 lucrari pe procuror si respectiv 990.7  lucrari pe schema. Media de lucrari solutionate pe procuror in anul 2018 a fost de 1093 lucrari pe procuror si respectiv 728.67  lucrari pe schema. Media dosarelor penale de solutionat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Faget in anul 2018 a fost de 686.50 dosare penale / procuror si respectiv pe 457.67 schema. Media de dosare solutionate in anul 2018 pe procuror a fost de 315,5 dosare / procuror,  de 209.67 dosare / schema. La acestea se adauga un numar de 63 cauze declinate si reunite respectiv o medie de 21 dosare / procuror,   si respectiv de 21 dosare / schema.
 
 
Pe rolul parchetului in anul 2018 au fost inregistrate un numar total de 660 cauze penale noi din care 659 cauze la supravegherea cercetarilor penale si 1 dosar penal la urmarire penala proprie.  Au ramas de solutionat un numar de 442 dosare penale cu autor cunoscut, din care 442 dosare la supravegherea cercetarilor si 0 dosare la urmarire penala proprie. In privinta dosarelor nesolutionate cu autor necunoscut (AN), au ramas de solutionat un numar 239 dosare din care 239 dosare la supravegherea cercetarilor si 0 dosare la urmarire penala proprie.
 
Pe materii, la cauzele nou intrate situatia statistica se prezinta astfel:
 
infractiuni contra persoanei – 128 cauze;
infractiuni contra patrimoniului – 147 cauze;
infractiuni contra autoritatii si frontierei de stat – 0 cauze;
infractiuni contra infaptuirii justitiei – 9 cauze;
infractiuni de serviciu – 12 cauze;
infractiuni de fals – 9 cauze;
infractiuni contra sigurantei publice -54 cauze;
infractiuni prevazute de legi speciale -70 cauze
infractiuni electorale -1 cauza.
infractiuni contra relatiilor de convietuire sociala -12 cauze
 
La acestea se adauga un numar total de 713 cauze ramase nesolutionate la inceputul perioadei, inclusiv cu autori necunoscuti, din care 712 cauze la supravegherea cercetarilor si o cauza la urmarire penala proprie, inclusiv cu autori necunoscuti. Asadar, la nivelul anului 2018 numarul total al cauzelor penale  de solutionat a fost de 1373 cauze penale, ceea ce reprezinta, asa cum s-a mentionat anterior o medie 457.6 dosare penale / procuror si respectiv pe schema.
 
Solutiile adoptate de procurori au fost urmatoarele:
 
– 61 rechizitorii cu 71 inculpati, din care 61 rechizitorii la supravegherea cercetarilor, 0 rechizitorii la urmarire penala proprie si corespondent 71 inculpati trimisi in judecata la supraveghere si 0 trimisi in judecata la urmarire penala proprie.
–    1 acord de recunoastere a vinovatiei,la supravegherea cercetarilor.
–   49 solutii de renuntare la urmarire penala din care 31 cauze cu suspecti.
– 518 de solutii de clasare in care a fost dispusa efectuarea in continuare a cercetarilor fata de 127 suspecti si inculpati. 
 
 Pe materiile de infractiuni, solutiile se prezinta astfel:
 
1. Solutii emise prin rechizitoriu = 61 (cu 71 inculpati):
infractiuni contra persoanei – 13 cauze;
infractiuni contra patrimoniului –6 cauze;
infractiuni de fals –0 cauze;
infractiuni contra sigurantei publice 38 cauze;
infractiuni prevazute de legi speciale –4 cauze;
infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala 0 cauze.
 
2. Solutii emise conform acordului de recunoastere a vinovatiei = 1:
– infractiuni contra sigurantei publice -1 cauza
 
3. Solutii emise ca urmare a renuntarii la urmarire penala = 49 :
– infractiuni contra persoanei – 3 cauze;
– infractiuni contra patrimoniului – 24 cauze;
– infractiuni contra infaptuirii justitiei – 1 cauza;
– infractiuni contra sigurantei publice – 14 cauze;
– infractiuni prevazute in legi speciale – 7 cauze.
 
4. Solutii emise prin clasare = 518:
– infractiuni contra persoanei – 205 cauze;
– infractiuni contra patrimoniului 187 cauze;
– infractiuni contra autoritatii – 1 cauza;
– infractiuni contra infaptuirii justitiei – 8 cauze;
– infractiuni de serviciu – 21 cauze;
– infractiuni de fals – 7 cauze;
– infractiuni contra sigurantei publice – 23 cauze
– infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala – 10 cauze;
– infractiuni electorale 1 cauza; 
– infractiuni prevazute de legi speciale – 55 cauze.
 
S-a procedat la sesizarea instantei de judecata prin rechizitoriu intr-un numar de 3 dosare avand ca obiect infractiunea de contrabanda prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 si 1 cauza vizand infractiuni silvice prev. de Legea 46/2008.
 
In ceea ce priveste activitatea judiciara, in anul 2018 procurorii unitatii au participat la sedintele de judecata intr-un numar de 231 cauze, din care 190 cauze penale si 41 cauze civile. Au fost verificate in vederea exercitarii cailor de atac un numar de 238 hotarari judecatoresti din care 204 hotarari penale si 34 hotarari civile. In anul 2018 s-au declarat un numar total de 2 cai de atac, din care au fost solutionate 1 cale de atac , admise 1 si respinse 0, toate in cauzele penale. Nu  fost declarate cai de atac in materia civila.
 
 
In anul 2018 din totalul de 629 cauze penale solutionate:
 
– 242 cauze au fost solutionate intr-un termen de pana la 6 luni de la sesizare, adica un procent de  38.4 %;
– 159 cauze solutionate intr-un termen cuprins intre 6 luni si 1 an de la sesizare, ce reprezinta un procent de 25.2%;
– 192 cauze solutionate peste 1 an de la data sesizarii, ce reprezinta  un procent de 30%;
– 36 cauze au fost solutionate dupa implinirea termenului de prescriptie, , ce reprezinta  un procent de 5.7%; 
In anul 2018, potrivit datelor din statistica, din totalul cauzelor de 442 dosare ramase nesolutionate fara AN:
– 226 cauze sunt cu o vechime de pana la 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 51.1%;
– 159 cauze sunt ramase intre 6 luni si un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 35.9%;
– 57 cauze sunt ramase de peste un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 4.1% din totalul cauzelor de solutionat si 12.8 % din numarul dosarelor ramase nesolutionate fara AN .
 
 
In ceea ce privesc dosarele nesolutionate, ramase cu AN, numarul acestora se ridica la 239 dosare, comparativ cu cifra 210  astfel de cauze raportate pentru anul 2017 ceea ce reprezinta o crestere cu 29 dosare adica un procent de 8.7 %.
 
 
In anul 2018, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget nu a fost inregistrat nici un caz de restituire de catre instanta in vederea refacerii urmaririi penale, ponderea cauzelor restituite de instanta fiind 0 (zero).
 
In perioada 2017-2018 au fost trimisi in judecata un numar total de 130 inculpati. In anul 2018 nr. achitarilor este 0 comparativ cu anul 2017 cand a fost inregistrata 1 achitare.
 
Asa cum se poate observa din cifrele mentionate mai sus, durata de solutionare a cauzelor de pana la 6 luni de la data sesizarii si respectiv cel cuprins intre 6 luni si 1 an de la sesizare prezinta un procent semnificativ favorabil de 63.6%.
 
– 242 cauze au fost solutionate intr-un termen de pana la 6 luni de la sesizare, adica un procent de 38.4%;
– 159 cauze solutionate intr-un termen cuprins intre 6 luni si 1 an de la sesizare, ce reprezinta un procent de 25.2 %;
– 192 cauze solutionate peste 1 an de la data sesizarii, ce reprezinta  un procent de 30 %.
Au ramas de solutionat un numar de 442 dosare penale cu autor cunoscut, din care 442 dosare la supravegherea cercetarilor si 0 dosare la urmarire penala proprie.
– 226 cauze sunt cu o vechime de pana la 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 51,1%;
– 159 cauze sunt ramase intre 6 luni si un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 35.9%;
– 57 cauze sunt ramase de peste un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un 
procent de 4,1%.
La finele anului 2018 nu au ramas cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizarii.
 
 
In anul 2018, comparativ cu anul 2017, la Parchetul de pe langa Judecatoria Faget a crescut numarul dosarelor solutionate de la 629 dosare la 498 dosare, a crescut numarul rechizitoriilor de la 58 la 61 si a inculpatilor trimisi in judecata de la 59 inculpati la 71 inculpati, a scazut numarulr dosarelor nesolutionate cu urmarire penala inceputa de la 479 la 417 dosare, a scazut nr dosarelor nesolutionate cu urmarire penala inceputa peste 6 luni de la 251 la 205 dosare, a scazut numarul dosarelor nesolutionate peste 1 an  de la sesizare de la 119 la 57, a ramas acelasi numar al sesizarilor instantei prin acord de de recunoastere a vinovatiei (ARV) la 1 solutie de acest gen, a crescut numarul dosarelor solutionate peste termenul de prescriptie de la 13  la  36 dosare, s-a procedat la  o arestare comparativ cu 0 arestari in anul 2017,  a scazut numarul restituirilor la organele de cercetare penala de la 3 la o restituire, a scazut nr solutiilor de reincepere a urmarii penale (RUP) de la 66 solutii la 49 solutii de acest gen, a scazut nr dosarelor solutionate in termen de pana la 6 luni de la 280 la 242 , a crescut nr dosarelor solutionate in termen 6 luni – 1 an  de la 127 dosare la 159 dosare, a crescut nr dosarelor solutionate in termen de peste 1 an  de la 78 dosare la 192 dosare, a scazut nr suspectilor si inculpatilor netrimisi in judecata ca urmare a reinceperii urmaririi penale de la 49 la 31, a crescut nr suspectilor netrimisi in judecata ca urmare a clasarii de la 47 la 127, a crescut nr infirmarilor de la 4 la 6 infirmari, a scazut nr cauzelor nesolutionate cu autor necunoscut (AN) de la 503 la 442, a scazut nr dosarelor nesolutionate pana la 6 luni de la sesizare de la 245 la 226, a crescut nr dosarelor nesolutionate intre 6 luni – 1 an  de la sesizare de la 139 la 159, a crescut nr dosarelor ramase nesolutionate cu AN de la 210 la 239 dosare, a scazut nr. apelurilor declarate de la 3 la 2  si a scazut nr participarilor la sedintele de judecata de la 268 la 231 dosare si implicit a hotararilor verificate de la 281 la 238. Tot in anul 2018 au fost primiti in audienta un nr. total de 243 cetateni.
 
 
Parchetul de pe langa  Judecatoria Faget are o schema  de personal formata din  3 procurori, din care 1 prim procuror, 2 grefieri, un conducator auto si o persoana de ingrijire. Personalul magistrat din este compus din  d-nele procuror  Bugarin Gladiola Nicoleta  si Papp Ricuta Adriana , definitive pe functie, cu o vechime in specialitate  cuprinsa intre 18 si 23 ani. Este de remarcat faptul ca in anul 2018 primul procuror aflat pe functie s-a pensionat ,in locul sau fiind promovata d-na procuror Rus Lavinia (din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara) care a promovat concursul de conducere in anul 2017 apoi s-a aflat in concediu de maternitate si tot in anul 2018 d-na procuror Rus Lavinia s-a prezentat la concursul de promovare in functii de conducere si la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj, in prezent ocupand aceasta functie in unitatea sus mentionata. Prin urmare din data de 15 iulie 2018, postul de prim procuror a fost ocupat prin delegare de catre d-na procuror Bugarin Gladiola Nicoleta. Din data de 1 ianuarie 2019 postul de prim procuror este ocupat prin concurs de catre Tatar Dan Cristian.
 
 
Analizand activitatea Parchetului de pe langa Judecatoria Faget in anul 2018, prin prisma volumului de activitate desfasurata si a unei scheme de personal magistrat ocupata in proportie de 100% la personalul magistrat si respectiv 100% la personalul auxiliar de specialitate, apreciem ca pe ansamblu, datorita eforturile sustinute de intregul personal activitatea s-a desfasurat in conditii bune si eficiente. Asa cum rezulta si din cele prezentate, in cursul anului 2018, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget impreuna cu personalul auxiliar de specialitate au depus un volum de munca sustinut, la un nivel calitativ adecvat”, se arata in comunicatul transmis presei.
 
Pe date statistice comparative, in anul 2018 :
 
–  a crescut nr dosarelor solutionate de la 629 dosare la 498 dosare 
– a crescut nr rechizitoriilor de la 58 la 61 si a inculpatilor trimisi in judecata de la 59 inculpati la 71 inculpati. 
– a scazut nr dosarelor nesolutionate cu up inceputa de la 479 la 417 dosare
– a scazut nr dosarelor nesolutionate cu up inceputa peste 6 luni de la 251 la 205 dosare
– a scazut nr dosarelor nesolutionate peste 1 an  de la sesizare de la 119 la 57
– a ramas acelasi nr sesizarilor instantei prin acord de de recunoastere a vinovatiei (ARV) la 1 solutie de acest gen.
– a crescut nr dosarelor solutionate peste termenul de prescriptie de la 13  la 36 dosare
– s-a procedat la  o arestare comparativ cu 0 arestari in anul 2017
– a scazut nr restituirilor la organele cp de la 3 la 1 restituire
– a scazut nr solutiilor rup de la 66 solutii la 49 solutii de acest gen.
– a scazut nr dosarelor solutionate in termen de pana la 6 luni de la 280 la 242 
– a crescut nr dosarelor solutionate in termen 6 luni -1 an  de la 127 dosare la 159 dosare
– a crescut nr dosarelor solutionate in termen de peste 1 an  de la 78 dosare la 192 dosare
– a scazut nr suspectilor si inculpatilor netrimisi in judecata ca urmare a r.u.p de la 49 la 31 .
– a crescut nr suspectilor netrimisi in judecata ca urmare a clasarii de la 47 la 127
– a crescut nr infirmarilor de la 4 la 6 infirmari.
– a scazut nr cauzelor nesolutionate cu AC de la 503 la 442.
– a scazut nr dosarelor nesolutionate pana la 6 luni de la sesizare de la 245 la 226.
– a crescut nr dosarelor nesolutionate intre 6 luni – 1 an  de la sesizare de la 139 la 159.
– a crescut nr dosarelor ramase nesolutionate cu AN de la 210 la 239 dosare
– a scazut nr. apelurilor declarate de la 3 la 2 .
– a scazut nr participarilor la sedintele de judecata de la 268 la 231 dosare si implicit a hotararilor verificate de la 281 la 238.
 
In anul 2018 din totalul de 629 cauze penale solutionate:
 
– 242 cauze au fost solutionate intr-un termen de pana la 6 luni de la sesizare, adica un procent de  38.4 %;
– 159 cauze solutionate intr-un termen cuprins intre 6 luni si 1 an de la sesizare, ce reprezinta un procent de 25.2 %;
– 192 cauze solutionate peste 1 an de la data sesizarii, ce reprezinta  un procent de 30%;
– 36 cauze au fost solutionate dupa implinirea termenului de prescriptie, , ce reprezinta  un procent de 5.7%; 
In anul 2018, potrivit datelor din statistica, din totalul cauzelor de 442 dosare ramase nesolutionate fara AN:
– 226 cauze sunt cu o vechime de pana la 6 luni de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 51.1%;
– 159 cauze sunt ramase intre 6 luni si un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 35.9%;
– 57 cauze sunt ramase de peste un an de la sesizare, ceea ce reprezinta un procent de 4.1% din totalul cauzelor de solutionat si 12.8 % din numarul dosarelor ramase nesolutionate fara AN.
 
Au fost respectate in totalitate ordinele Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ale Procurorului General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara si al Prim Procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, unitatea avand in acest context o foarte buna colaborare cu organele ierarhice superioare. De asemenea, unitatea a asigurat prezenta procurorilor la toate sedintele de judecata ale Judecatoriei Faget, in care prezenta procurorului este obligatorie.
 
A fost indeplinit intocmai planul de activitate al unitatii si s-au intocmit referate corespunzatoare atunci cand situatia a impus-o, la solicitarile Inspectiei Judiciare si a Ministerului Afacerilor Externe – Directia Agent Guvernamental si   s-au indeplinit intocmai activitatile impuse in cererile de asistenta judiciara internationala. Avand in vedere cresterea  considerabila a volumului de activitate pe toate sectoarele, apreciem ca este necesara marirea efortului intregului personal de magistrati in vederea asigurarii si mentinerii standardului calitativ al activitatii. Rezultatele obtinute demonstreaza faptul ca unitatea din Faget are un personal magistrat si auxiliar de specialitate bine inchegat, cu experienta semnificativa in domeniu. Intregul personal are o vechime in domeniu de peste 20 de ani.
 
Chiar daca uneori activitatea este privita strict sub aspectul numarului de achitari si restituiri, consideram ca nu intotdeauna aceste cifre pot sa oglindeasca activitatea magistratilor, rezultatele trebuind a fi privite in ansamblul lor. Apreciem ca un volum mare de activitate poate conduce la supraaglomerarii procurorilor si evident la scaderea randamentului in munca si a calitatii muncii acestora. Toti procurorii unitatii participa in mod continuu atat la activitatile de urmarire penala,de permanenta, cat si la activitatea judiciara desfasurata la Judecatoria Faget in sedintele de judecata, existand un numar de 3 complete de judecata la care participarea procurorului este obligatorie. La evaluarea activitatii prin prisma rezultatelor obtinute trebuie sa se aiba in vedere desfasurarea unui management eficient prin crearea unui volum echilibrat de munca pentru tot personalul pe de o parte, iar pe de alta parte prin mentinerea unui mod de munca eficient, prietenos si sever atunci cand situatia reclama acest lucru. Este evident ca de modul in care simt oamenii in institutie depinde un anumit procent din performanta insa e de notorietate ca in functie de actiunile conducatorului depinde modul in care personalul percepe climatul profesional,” a spus dr. Dan Cristian Tatar, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Faget.
 
          
Verificarile efectuate au scos la iveala faptul ca doar in mod sporadic nu a existat o repartizare echilibrata a atributiilor de serviciu al procurorilor si personalului auxiliar de specialitate,acest obiectiv fiind pe viitor primordial in atentia prim procurorului unitatii. 
 
 
Pornind de la experienta acumulata, consider ca principalele obiective care trebuie atinse in perioada urmatoare sunt cresterea calitatii actului de justitie,solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil,utilizarea eficienta a resurselor disponibile,indeplinirea atributiilor prevazute in legi si regulamente, imbunatatirea activitatii de comunicare ,de perfectionare si pregatire profesionala si de punere in practica a politicilor publice in domeniul justitiei. De asemenea,in contextul implementarii la data de 01.02.2014 a noilor coduri, penal si  de procedura penala ,a tuturor modificarilor intervenite pana in prezent se va acorda o atentie deosebita desfasurarii activitatii in lumina noilor reglementari si a pregatirii profesionale continue la nivel local si central,” a mai spus Dr. Dan Cristian Tatar.
 
 
Un obiectiv principal stabilit de conducerea parchetului il constituie analizarea atenta a tuturor cauzelor in care se impune intocmirea rechizitoriului,a acordului de vinovatie, pentru a nu lasa loc unor interpretari subiective in infaptuirea actului de justitie si astfel, reducerea la minim posibil a achitarilor,restituirilor precum si consolidarea rezultatelor bune obtinute in anul precedent. 
 
Pentru anul 2019 se impun a fi luate masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii de supraveghere a organelor de cercetare penala efectuata de lucratorii de politie, de monitorizare permanenta a dosarelor mai vechi de un an de la data sesizarii, pentru reducerea in mod substantial a stocului de dosare si de asemenea o munca sustinuta pentru scaderea stocului de dosare cu AN aflate la organele de politie, fie prin solutionarea finala a acestora ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale fie prin trecerea lor in evidenta de pasiv.  O preocupare permanenta si in cursul anului 2019 o va reprezenta cercetarea cauzelor avand in principal ca obiect silvice,cele de contrabanda efectuarea demersurilor urgente in vederea luarii masurilor asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor aduse statului. De asemenea, urmeaza ca in anul 2019 sa fie monitorizate infractiunile de violenta de pe raza de competenta a parchetului”, a mai aratat prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget.
 
 
Tot in acest context urmeaza sa se acorde o atentie deosebita in cercetarea infractiunilor contra persoanei ,a patrimoniului, a autoritatii si a celor la regimul rutier pe de o parte, dar si cu privire la celelalte cauze inregistrate privind infractiuni contra autoritatii, infaptuirii justitiei, sigurantei publice, care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala ,cele prevazute in legile speciale precum si a celorlalte infractiuni deduse cercetarii.
 
Pentru aceste motive mentionam faptul ca la nivelul conducerii Parchetului de pe langa Judecatoria Faget s-au efectuat demersuri insemnate atat in colaborare cu conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Timis, a Politiei Municipiului Faget si a Administratiei locale in vederea implementarii in municipiu a unui numar corespunzator de camere video in zonele de risc care au generat infractiuni si de asemenea sa fie continuate demersurile cu toate organele abilitate in vederea prevenirii savarsirii de infractiuni. In cadrul colectivului de procurori din Faget este necesar a se acorda atentie politicilor publice din domeniul justitiei,asa cum rezulta din strategia  de  intarire a integritatii in justitie 2015-2020 si in mecanismul de cooperare si verificare. Luand in discutie Mecanismul de cooperare si verificare din 2017, la nivelul unitatii s-au dezbatut atat sinteza cat si concluziile exprimate care pot fi adaptate modelului de parchet. Este cunoscut faptul ca Mecanismul de cooperare si de verificare (MCV) a fost instituit la momentul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 pentru a remedia deficientele din reforma sistemului judiciar si din lupta impotriva coruptiei. De atunci, rapoartele privind MCV incearca sa contribuie la orientarea eforturilor autoritatilor romane prin recomandari specifice si evalueaza progresele realizate. Astfel cum a subliniat Consiliul, MCV se va incheia atunci cand vor fi indeplinite in mod satisfacator toate cele patru obiective de referinta care se aplica Romaniei,” a mai aratat prim procurorul Dan Cristian Tatar.
 
 
In raportul din ianuarie 2017, perspectiva la zece ani de la instituirea mecanismului a aratat ca Romania a facut progrese majore catre indeplinirea obiectivelor de referinta stabilite prin MCV. Un numar de institutii-cheie au fost create si au fost adoptate acte normative foarte importante. Reforma Codului penal si a Codului civil era aproape de finalizare. Raportul a confirmat faptul ca sistemul judiciar din Romania a trecut printr-un proces de reformare profunda si ca si-a demonstrat in mod repetat profesionalismul, independenta si responsabilizarea. A fost observata, de asemenea, existenta unei serii de garantii interne impotriva unor eventuale deteriorari intempestive ale progreselor inregistrate. Cele douasprezece recomandari principale din raportul din ianuarie 2017 au fost elaborate pentru a solutiona deficientele ramase care fusesera identificate. Majoritatea acestora se concentreaza asupra responsabilitatii si a responsabilizarii solicitate din partea autoritatilor romane si a garantiilor interne necesare pentru a asigura caracterul ireversibil al rezultatelor.
 
Ne propunem sa punem in practica obiectivele enuntate cu privire la desfasurare activitatii la unitatea din Faget ,cele incluse in strategia  de  intarire a integritatii in justitie 2015-2020 si in mecanismul de cooperare si verificare). Vom avea in vedere si Hotararea plenului CSM  941 din 11 Octombrie  2018 pentru modificarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei nationale 2016-2020. Mentionez ca, fiind realizate obiectivele principal propuse pentru  anul 2019 si materializate prin indeplinirea intocmai a sarcinilor de serviciu, respectarea Regulamentului de ordine interioara, a dispozitiilor procedurale, precum si la indeplinirea intocmai a ordinelor emise de organele ierarhice superioare. In acest fel, apreciem ca si in anul 2019, prin marirea efortului intregului personal din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget obiectivele propuse se vor indeplini astfel incat sa fie asigurat si mentinut standardul calitativ al activitatii desfasurate”, a concluzionat Dr. Dan Cristian Tatar
 
 

Comentarii

comentariiNiciun comentariu

Niciun comentariu Acest articol nu are inca niciun comentariu

Articolul acesta nu are inca niciun comentariu.

Dar dumneavoastra puteti comenta primul! Lasati un comentariu !

Lasati un comentariu

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul LugojOnline.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii. Intreaga responsabilitate a formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Adresa dumneavoastra de e-mail nu va fi publicata. Campurile obligatorii sunt marcate *


Articole asemanatoare

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian